3.anaicerik

 

 

 

 

Doğal gaz yakılması sonucu ortaya çıkan gazlar insan sağlığı için zararlıdır.
Ortaya çıkan atık gazlar insan sağlığına zararlıdır.
Bu sebeple yıllık periyotlarla mevcut bacaların kullanıma uygun olduğunu onaylamamız gerekmektedir.
Bacalar insan sağlığını etkileyecek sonuçların yanında yakıcı cihaz verimine dolayısıyla da ısınma giderlerine doğrudan etkilidir.