Kurumumuz;

 • ADİL MUAYENE yetkisi kapsamındaki faaliyetlerini gerçekleştirirken tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyete girmeyeceğini ve konunun taraflarından bağımsız kalacağını,
 • ADİL MUAYENE’nin kanuni zorunluluklara ve TS EN ISO 17020 Muayene Kuruluşları için olan standardının gerektirdiği şartlara uygun davranacağını,
 • Uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynakları temin edeceğini,
 • ADİL MUAYENE uygunluk değerlendirme ve muayene süreci kapsamında görev alan personelin ve  ilgili diğer tarafların tarafsızlık ve gizlilik  ilkesini ihlal edecek  hiçbir eylemde bulunmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını,
 • ADİL MUAYENE faaliyetlerinde tarafsızlığı ve gizliliği tehlikeye düşürecek çıkar çatışmalarını önleyeceğini, üst yönetim ve personel tarafından bu durumun içselleştirileceğini,
 • Muayene ve uygunluk değerlendirme hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşterilere, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacağını,
 • Uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacağını,
 • ADİL MUAYENE’nin , tüm müşterilerine tarafsız davranacağını ve hizmetlere erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağını ve tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olacağını,
 • ADİL MUAYENE’nin gerçek veya tüzel kişilerden gelecek uygunluk değerlendirme ve muayene sürecinin bağımsızlığını ve tarafsızlığı tehlikeye  atacak her türlü siyasi, ticari ve maili  baskıya müsaade etmeyeceğini,

 

 • ADİL MUAYENE tarafından uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin güvence altına almak üzere gerekli mali, idari ve teknik desteği sağlanılacağını,
 • ADİL MUAYENE Üst Yönetimi tarafından personellerine bağımsızlık, tarafsızlık, adillik, şeffaflık, gizlilik ve güvenlik ilkeleri açısından baskı uygulamayacağını,
 • Kurumumuzun, yürütülen muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını ve muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda ve bağlantılı bulunmayacağını ve bu konumdaki başka bir tüzel kişiliğin parçası olmayacağını,
 • Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda ve bağlantılı tüzel kişiliklerle, muayene sonuçlarını etkileyebilecek şekilde herhangi bir sahiplik, yönetimsel veya kurumsal temsilcilik veya üst yönetime doğrudan veya organik bir bağlantı durumunda bulunmayacağını,
 • Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda ve bağlantılı tüzel kişiliklerle, muayene sonuçlarını etkileyebilecek anlaşma, taahhüt ve sözleşmeler düzenlemeyeceğini ve diğer konularda yapılan sözleşme ve anlaşmalarda, tarafsızlığın ve muayene bağımsızlığının güvence altına alınacağı maddeler ekleyeceğini,
 • ADİL MUAYENE’ de görev yapan muayene personelinin muayene yapmakta olduğu müşterilerle mal alım satımı, danışmanlık ve benzeri hiçbir ticari faaliyette bulunmayacağını ve  alevi, arkadaşlık…vb ilişkisi olan müşterilerin muayene faaliyetlerinde  görev almayacağını,
 
Beyan eder, tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve dokümanlar ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.