• ADİL MUAYENE, TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının işletimi için Şartlar Standardının A Tipi Muayene Kuruluşlar için gerektirdiği ölçüde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik kurallarına uygun olarak çalışır.
• ADİL MUAYENE, tarafsızlılık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yapılandırılır ve yönetilir.
• ADİL MUAYENE konunun taraflarından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir.
• ADİL MUAYENE, yürütülen muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almaz.
• ADİL MUAYENE muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda ve bağlantılı bulunmayacağını ve bu konumdaki başka bir tüzel kişiliğin parçası olamaz.
• ADİL MUAYENE Nuayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda ve bağlantılı tüzel kişiliklerle, muayene sonuçlarını etkileyebilecek şekilde herhangi bir sahiplik, yönetimsel veya kurumsal temsilcilik veya üst yönetime doğrudan veya organik bir bağlantı içinde bulunamaz.
• ADİL MUAYENE, Muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda ve bağlantılı tüzel kişiliklerle, muayene sonuçlarını etkileyebilecek anlaşma, taahhüt ve sözleşmeler düzenleyemez ve diğer konularda yapılan sözleşme ve anlaşmalarda, tarafsızlığın ve muayene bağımsızlığının güvence altına alınacağı dair maddeler ekler.
• ADİL MUAYENE, Muayene faaliyetlerini gerçekleştirme kapasitesini sürdürmeyi sağlayacak bir şekilde organize eder ve yönetir.
• ADİL MUAYENE muayene faaliyetleri kapsamında teknolojik gelişmeler takip edilerek Yönetim Sistemini sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.
• TS EN ISO/IEC 17020 Uluslararası Standardı’nın gerekleri karşılanacak, yapılacak kaliteli ve verimli çalışmalarla müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet verilecektir. TS EN ISO/IEC 17020 Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için gereken kaynak ve alt yapı temin edilecektir.

• ADİL MUAYENE bünyesinde çalışan bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik ve tarafsızlık taahhütnameleri ile garanti altına alınmıştır. Personel ücretleri muayene hizmetlerinden alınan ücretlerden, muayene sayısından ve muayenelerden alınan sonuçlardan bağımsızdır.

• ADİL MUAYENE Üst Yönetimi muayene faaliyetlerinin sonuçlarına olumlu ya da olumsuz bir etkide bulunamaz.
• ADİL MUAYENE faaliyetlerinde tarafsızlığı ve gizliliği tehlikeye düşürecek akrabalık arkadaşlık vb. çıkar çatışmalarını önlemekle yükümlüdür.
• ADİL MUAYENE, muayene faaliyetleri talebinde bulunanlara bağımsız ve tarafsız davranılacak, hizmet, fiyat politikası ya da diğer kurallar firma farkı gözetilmeden eşit olarak uygulanacaktır.
• Müşterilerden gelebilecek her türlü geri bildirimler (memnuniyet, öneri, şikayet, itiraz gibi) hiçbir etki altında kalmadan değerlendirilecek ve düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
• ADİL MUAYENE, muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden ve gizliliğinden sorumludur.
• ADİL MUAYENE; tarafsızlığı etkileyebilecek durumların veya hataların oluşması halinde; hatanın kaynağı bünyemizde görevli personel olsa dahi kurumumuzun tüm sorumluluğu üstlenmeyi kabul etmektedir.
• ADİL MUAYENE, şikâyet ve itirazların ele alınması prosesinin tüm aşamalarındaki kararların tamamından kurumsal olarak sorumludur.
• ADİL MUAYENE’nin kapsamı doğrultusunda gerçekleşmeyen faaliyetlere dair;
• Yürütülen muayene faaliyetlerinde numune alınmamaktadır. İmalatı ve montajı yapılan bacaların öncelikle ofisimize yapılan başvurunun ve yapılan başvurunun karşılıklı resmiyete kavuşmasının ardından teknik inceleme ile sahada nihai ürün üzerinde muayene işlemi, başvurulan ve kapsamımızda yer alan tüm baca sistemleri için birer bir yapılmaktadır.
• Yürütülen muayene faaliyetlerimizde taşeron kullanılmamaktadır. Kapsamımızdaki faaliyetler mevcut şirketimizde görev yapan personellerimiz tarafından yürütülmektedir.
• ADİL MUAYENE KONTROL VE EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin kurulduğundan itibaren yurtdışında (KKTC dahil) başka hiçbir yerde muayene faaliyeti gerçekleştirmeyeceğini beyan etmektedir.
Genel Müdür

*Form üzerindeki düzenlemeler revizyon numarası ve revizyon tarihi ile yapılmaktadır.

Genel Müdür